Disclaimer

EroticPro als onderdeel van Serotica BV levert de http://www.eroticpro.nl/ website als een service aan het publiek en eigenaren van websites . EroticPro als onderdeel van Serotica BV is niet verantwoordelijk voor, en wijst uitdrukkelijk van de hand, alle aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of het vertrouwen op enige informatie binnen de site. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is. Hoewel de EroticPro website links kan bevatten die rechtstreekse toegang tot andere internetbronnen geeft, waaronder websites, kan EroticPro als onderdeel van Serotica BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites. Links van EroticPro als onderdeel van Serotica BV naar sites van derden houdt niet automatisch in dat deze van EroticPro als onderdeel van Serotica BV zijn maar van partner partijen, cliënten of hun producten en diensten. De verschijning op de website van reclame en product of dienst informatie heeft geen goedkeuring door EroticPro als onderdeel van Serotica BV , en EroticPro als onderdeel van Serotica BV heeft geen onderzoek gedaan naar de beweringen van een adverteerder. Product informatie is uitsluitend gebaseerd op materiaal welke ontvangen van leveranciers.

You’re lucky enough to be different. Never change.